Huisregels

Onze huisregels:

 1.  Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Dit verwacht Massagepraktijk Zonnevlecht van onze cliënten dat zij hier ook zorg voor dragen.
 2.  In verband met de hygiëne worden de badhanddoeken na elke behandeling gewassen.
 3.  Massagepraktijk Zonnevlecht geeft geen erotische massage. Het wordt zeker niet op prijs gesteld dat dit tijdens een massage gevraagd wordt.
 4.  Massagepraktijk Zonnevlecht behoudt zich het recht om de behandeling te staken.
 5.  Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw medische verleden.
 6.  Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 7.  Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 8.  Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan Massagepraktijk Zonnevlecht u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 9.  Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 10.  Massagepraktijk Zonnevlecht is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 11.  Massagepraktijk Zonnevlecht is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 12.  Massagepraktijk Zonnevlecht behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 13.  Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimte.
 14.  Betalingen per Pin, contant of bankoverschrijving (vooruit).
 15.  Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.